Uddannelsesforløb og læreprocesser

ReMida er læring, nysgerrighed og kreativitet. ReMida Center Hedensted tilrettelægger gerne et undervisnings- eller pædagogisk forløb, hvor vi i fællesskab har fokus på materialernes mange muligheder.
Undervisning i lokale

Vi giver gerne et oplæg til, hvordan ReMida materialerne er tænkt som anderledes midler i undervisningen og medvirkende til at målrette læreprocesser.

ReMida kan understøtte den pædagogiske kerneopgave og fremme en differentieret og inkluderende undervisning.

Materialerne pirrer vores nysgerrighed og styrker sociale kompetencer

Materialerne vil opdages, pirrer nysgerrigheden og danner baggrund for nye erfaringer.

I Centret kan man træne sine evner som opfinder og udvikle entreprenørskab. Vi bryder med traditionelle tænke- og handlemåder og arbejder med læring og læreprocesser.

Materialerne der inspirerer i kraft af deres former, stoflighed, farver og mængder, bliver til nye ting og får nyt liv frem for at blive kasseret og smidt væk.

Materialerne og miljøet i ReMida Centret giver en oplagt mulighed for at arbejde i grupper og på tværs af kompetencer, afprøve nye samarbejdsmetoder.